نمایش فرش

1- نمایش فرش

فرش به لحاظ تنوع اندازه قابلیت نمایش گوناگونی از خود نشان می دهد اما از آنجائیکه این نمایش در تمامی موارد برای این شیء مؤثر نیست لذا طبقه بندی چگونگی نمایش برای فرش های مختلف احساس می گردد. این طبقه بندی بنا بر موضوع خاصی قابل انجام نیست.

فرش اگر به صورت عمومی نمایش داده شود لازم است که آویزان شود و این آویختن در فرش های بزرگ به لحاظ داشتن وزن زیاد مقدور نیست چون تارها و پودها در جهت وزن و نیروی مخالف کشیده شده و باعث می شود تا گره ها در کی سمت فرش کشیده شده و فرش از طرح مضمون خویش جدایی گزیند لذا چگونگی نمایش در این شیء مخصوص (فرش) متفاوت خواهد بود.

پیشنهاد چگونگی نمایش فرش ها با ابعاد مختلف به گونه ای خاص مطرحمی شود:

الف- فرش های ابعاد بزرگ و نادر به لحاظ داشتن ابعاد باید به صورت تخت نمایش داده شوند تا اولاً در معرض کشش وزن فرش تار و پود در هم تنیده نشده و از هم جدا نشوند.

ب- فرش با ابعاد متوسط خانگی ونسبتاً متوسط به لحاظ داشتن ابعاد وزن متوسط می تواند به صورت مایل، افقی و قائم نصب گردد ولی چگونگی آویزان شدن آن به صورتی خاص باید طرح گردد تا تار و پود فرش از هم جدا نشود.

ج- فرش با ابعاد بسیار کوچک مثل سجاده ای یا قابی هم می تواند به صورت مایل و عمودی نمایش داده شود که احساس خطری در مورد آویزان شدن آن احساس نمی گردد چون ابعاد قابل نصب در تابلوهایی با ابعاد همان قطع نمایش هستند.

7-2- نور در موزه[41]   

نورپردازی در موزه، مقوله ای است که نقش مهمی را در حفظ آثار بازی می کند، پس در ابتدا بهتر است نور را بشناسیم.

نور به دو صورت طبیعی و مصنوعی موجود است، در این میان نباید اثر فرسایشی نور را بر روی اشیاء هنری از نظر دور داشت. اغلب اثر نور را به صورت رنگ پریدگی پرده های رنگی که در کنار پنجره اتاق قرار دارند دیده ایم. ما اغلب مشاهده می کنیم رنگ هایی که مدتی طولانی در معرض نور واقع می شوند. میتوان این تأثیر را با مقایسۀ قسمت های نور خورده با قسمت های نور خورده با قسمت های نورخورده با قسمت هایی که در زیر قاب پنهان مانده اند مشاهده کرد.

اشیاء سنگی، فلزی، سرامیک معمولاً نسبت به نورحساس نیستند اما مواد آلی مثل پارچه، کاغذهای دستنویس و مشابهات آنها بیشتر می شوند اشیایی که از سوی کلکسیونرهای هنری برای مدتی طولانی در فضای باز به نمایش گذاشته می شوند، معمولاً بر اثر نور کنترل نشده آسیب می بینند و صاحبان آنها متضرر می شوند.

نور، نوعی از امواج الکترومغناطیسی با طول موج های خاص است که به دو صورت اساسی منتشر می شود:

نور مرئی

نور نامرئی

پرتوهای نوری که از یک منبع می تابند، به صورت طیفی منتشر می شوند که بخش کوچکی از آن مرئی و بقیه برای چشم نامرئی اند. پرتوها با طول موج کوتاهتر ازمرئی (400 نانومتر) بخش بنفش نور و با طول موج بزرگتر از مرئی (760 نانومتر) بخش قرمز را تشکیل می دهند که به وسیله چشم دیده نمی شوند. به عبارتی فوتونهای نوری بین این طول موج ها (400 تا 760 نانومتر) بخش مرئی نور را تشکیل می دهند. طبق مطالعات انجام شده پرتو IR (مادون قرمز) به واسطه عکس العمل شیمیایی و بالابردن سریع درجه حرارت برای اشیاء موزه مضر است.پرتوهای uv (ماوراء بنفش)هم که دارای طول موج کوتاه و انرژی زیاد است اثر فوفوشیمیایی زیادی دارد که باعث فرسودگس مواد آلی می گردد.

7-2-1- منابع نوری

منابع نوری به صورت طبیعی و مصنوعی وجود دارند.نمونه های اصلی نورهای مصنوعی عبارتند از:

لامپ های تنگستن، لوله های فلورسنت،لامپ های هالوژن معمولی ترین لامپ با نورالکتریکی شناخته شده لامپ تنگستن (لامپ نور سفید)است، زیرا فیلامنت استفاده شده در آن تا حدود2700 درجه سانتیگراد را تحمل و ایجاد روشنایی می کند.

7-2-2- اندازه گیری نور

چشم داور خوبی نیست.در این راستا به ابزار و دستگاه هایی برای اندازه گیری صحیح شدت نور احتیاج پیدا می کنیم.

لوکس متر(نورسنج)-برای سنجش پرتومرئی به وسیله ای به نام منبع نور نیازمندیم.این وسیله سنجش درستی از شدت نور، بر طبق واحدLUX (لوکس) از هر منبع نور به دست می دهد. نورسنج ها مثل چشم حساسند و برای تشخیص پرتوIR و UV نیز به کار می روند.نورسنج دارای فوتوسل است که نور را به جریان الکتریکی تبدیل میکند.نور افتاده بر فوتوسلبه کمک یک ترمومتر الکتریکی متصل به فوتوسل سنجیده می شود ومیزان درست نور را طبق واحد لوکس نشان می دهد. برای سنجش نور هم باید نورسنج را به طرف منبع نور حرکت داد.

7-2-3-  مونیتورUV  

این دستگاه درصد پرتو UV موجود در نور مرئی را بر حسب میکرووات ارزیابی می کند. دو دریچه در صفحه جلوی این این وسیله قرار دارد که یکی نشان دهنده درصد پرتو UV ودیگری نشان دهندهنور مرئی است.این دو دریچه به دو صفحه حساس به نور وصل شده اند که دو دیوار کوچک چشمک زن همدر کنار آنها قرار دارد.با زدن دکمه وبا نشان دادن درجه ای در صفحه جلوی مونیتور درصد UV منتشر شده بر حسب میکرووات مشخص می گردد.

7-2-4- فاکتورهای فرسودگی به وسیله پرتو نور

از نتیجه گیری تحقیقاتی که پیرامون فرسودگی بر اثر پرتو نور انجام گرفته چنین بر می آید که موارد زیر در این مسئله دخیل و موثر ند:

حساسیت مواد در مقابل نور

شدت پرتوهای ساطع شده

بی حفاظ بودن مستمر اشیاء

فعالیت شیمیایی ناشی از وجود طیف رنگ های موجود در پرتوها با طول موج های مختلف.

 

7-2-5- درجه حساسیت اشیاء به نور

مسئله فرسودگی مواد به وسیله پرتو نور، بستگی به مقاومت ذاتی مواد، انرژی ساطع شده از منبع نور و تأ ثیر پذیری مواد از پرتو دارد.برخی از مواد نسبت به مواد دیگر به پرتونور حساس ترند، به عبارتی بیشتر تحت تأثیرواقع می شوند.در یک جمله کلی می توان گفت مواد ارگانیک مثل:فلز، سنگ، سرامیک و...حساسیت کمی دارند.اما نمونه های دیگر به نور حساسیت دارند:

نقاشی ها-اعم از آبرنگ یا رنگ روغن- در نقاشی های آبرنگ ضخامت کم لایه پیگمنت(رنگدانه)براثر پرتو نور کم رنگ می شود.در نقاشی رنگ اکسیداسیون لایه روغن محافظ(ورنی)به رنگ روغن صدمه می زند واگر این روند ادامه یابد، اثر دچار ترکخوردگی و تخریب می شود.

انواع پارچه-بیشتر پارچه هابه نور حساسند.تأثیر نور بر الیاف پارچه باعث خشک شدگی ودر نهایت رنگپریدگی می شود.

کاغذ-مواد خام طبیعی موجود در کاغذ بر اثر نور تجزیه و اسیدی شده کاغذ به تدریج ترد، خشک و پودر می گردد.

چوب-به نور حساس نیست، ولی از آنجاکه نور در درجه حرارت محیط دخیل است با ایجاد نوسان در درجه حرارت، باعث خشکی یا از شکل افتادگی چوب می شود .

صنایع دستی وکتاب

چرم و محصولات پوستی

پر

اشیاء غیر ارگانیک-مواد معدنی مثل:سنگ، فلز، سرامیک نسبت به نور حساس نیستند((ولی نباید آنها را در معرض نور قرار دهیم، چرا که گرمای حاصل از منبع نور ،بر روی ساختار اینگونه آثار نیزاثر سوء می گذارد.

7-2-6-شدت نور

آشکار است که شدت نور بر روی یک شی باعث آسیب شدید می شود و علت آن هم می تواند مداومت تأثیر نور باشد.ضرر100 لوکس نور در یک ساعت برابر با 50لوکس نور در 2 ساعت است.تجربیات وسیع در این زمینه صحت این مدعا را گواهی می کند.بهترین نمونه اثر شدن نور را بر فیلم های حساس عکاسی می توان مشاهده کرد.تأثیرمستمر نور بر روی این فیلم ها کاملاٌ محسوس و قابل دیدند.

7-2-7- کنترل نور

برای کنترل اثر نور دوروش پیشنهاد می شود:

باید به طور کلی اثر نور را خنثی کنیم.

درصد آن را تنزیل دهیم.

مطالعه اثر نورمرئی بر روی آن حتمی است.باید بین احتیاج به نمایش اثر وزیان نور بر روی آن هماهنگی به وجود آید که جهت این امر سه مطالب ارائه می گردد:

کاستن میزان روشنایی تا حداقلی که برای مطالعه درست کیفیت رنگی شی ضرورت دارد.

جلوگیری از استمرار غیر ضروری تابش نور تا آنجا که ممکن است.

نمایش معقول اثر بر اساس حساسیت آن به نور.تعیین کردن میزان نور برای نمایش یعنی : میزان نورمناسب جهت نمایش با توجه به حساسیت اثر.

یک اقدام مطالعاتی خوب، ثابت نگهداشتن حداکثر یا حداقل میزان نور لامزمبرای روشنایی مختلف با توجه به تنوع اشیاءموزه ای است.در جهت این مسئله برای میزان روشنایی نور با توجه به حساسیت اشیاء مواردی پیشنهاد شده است.

روشنایی لازمی برای منسوجات رنگی، البسه مردم شناسی، مینیاتور، آبرنگ، تمپرا، دست نوشته ها، نسخ خطی،

چرم های رنگی، پوست، خز و آثار تاریخیطبیعی نباید از LUX 50بیشتر باشد.

میزانLUX برای آثاری مثل رنگ روغن،چرمبیرنگ، شاخ، لاک الکل، تزئینات دیواری مناسب است.

اشیایی مثل فلز، سنگ، سرامیکشیشه رنگی،جواهرات،مینا و استخوانمی تواننداز حدودLUX 300 را تحمل کنند.

در گالری هابهتر استترتیبی اتخاذ شودکه بازدیدکنندگان به تدریج از میزان آشنایی زیاد به میزان کم برسند.زیرا چشم انسانمی تواندبدون کمتریناشکالی خود را با میزان نورهای مختلف وفق دهد.

7-2-8- روشنایی

مسئله نگهداری آثار با استفاده از نور روز، اگرچه ممکن است بیشترین خطر را با توجه به حساسیت مواد داشته باشدولی با در نظر گرفتن میزان انواع روشنایی ها وکنترل پرتوUV می توان تا حد زیادی ازاین خطر کاست.برای این منظور به دو نکته زیر توجهکنید:

از منبع نوری که دارای درصد کمتری اشعه ماوراء بنفش باشد.

یک فیلتر جاذب اشعه ماوراء بنفش در جلوی منبع نوری که دارای این اشعه است قرار دارد پرتو ماوراء بنفش خیلی سریع حرکت می کند. با وجود این، فیلتر آن را جذب می کند ونور مرئی را بدون اشعهUV از خود عبور می دهد.

فیلتر های UV دارای چندین شکل هستند:

صفحات شیشه ای جاذب اشعه ماوراء بنفش با ظرفیت بالا

ورق های ضخیم اکریلیک مثل پرپکس و پلی اگس گلاس

ترکیباتی از استات سلولز به صورت فویل

روغن هایی کهاشعهUV را جذب و به طورشیمیایی عمل می کنند.

ضمناٌ رنگ های سفیدی موجودند مثل اکسید تیتانیوم، اکسید روی که که جاذب پرتوهای ماوراء بتفش هستند، بهترین وسیله برای روشنایی موزه لامپ فلورسنت است که توسط فیلتر جاذبUV با سطح رنگی اکسید تیتانیوم مقدار اشعه ماوراء بنفش را کاهش می دهندلامپ فلورسنت نوع فیلیپس 37 درصد بسیار کمی اشعه ماوراء بنفش است که احتیاج به فیلتر ندارد.

7-2-9- نور برای عکاسی

بررسی ها نشان داده است که فلاش الکتریک بهترین منبع روشنایی برای عکاسی در موزه هاست و در این رابطه کمیته روشنایی حفظ و نگهداری آیکوم راهنمایی هارا برای استفاده از فلاش الکتریکی ارائه داده است:

حداکثر انرژی حاصل از هردوفلاش نباید از 1400ژول تجاوز کند.

فاصله دومنبع نور از شی نباید از 3 متر کمتر باشد.

منبع فلاش باید با یک فیلتر که بتواند تمام طول موج های کمتر از 38نانومتر را جذب کند،پوشانده شود.

از یک فلاش بی حفاظ باید بسیار کمتر از 1 دقیقه استفاده گردد.

7-3- سازه:

در پروژه از سقف هی بتنی به دلایل زیر استفاده می شود.جلوگیری از اتلاف صوت،حرارت، هماهنگی بسیار زیاد با طبیعت دوام فوق العاده مقاومت در برابر آتش با توجه بهکاربری پروژه و اقتصادی بودن و سهولت اجرا نیزاز ویژگی های این پروژه است.

به دلیل حجیم بودن پروژه از ترکیب فولاد و بتن استفاده شده است تا ضمن استفاده کامل از فضاهای داخلی موزه به دلیل کاهش ابعاد ستون ها از فولاد و در پوشش افقی بیشتر از پوسته های بتنی استفاده شده است. (سقف تیرچه بلوک)

7-4- تأسیسات

7-4-1- آبرسانی

در آبرسانی مجموعه آب آشامیدنی و بهداشتی از شبکه شهری، مصارف محوطه از آب جاری موجود در سایت استفاده می گردد. جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب توسط شبکه دفع فاضلاب شهری دفع می گردد و به مجاری قابل دسترسی هدایت می گرند.

7-4-2- اطفاء و اعلام حریق

به منظور جلوگیری از بروز وتوسعه آتش سوزی بر سیستم های هشدار دهنده و اعلام حریق و استقرار واحد آتش نشانی در مجموعه دو سیستم موازی اطفاء حریق نیز پیشنهاد می گردد. استفاده از کپسول های قابل حمل آتش نشانی جهت جلوگیری از گسترش آتش سوزی های موضعی واستفاده از شبکه آب با سیستمهای مناسب ذخیره سازی و تأمین فشار ایستگاه ها و استفاده از گاز هالوژن در محل نگه داری فرش های ارزنده (انبار) وگالری و کتابخانه نیز پیش بینی گردیده است.

 

 

7-4-3- گرمایش و سرمایش

سیستم های حرارتی و برودتی مجموعه شامل دستگاه های هواساز جهت فضای وسیع و سالن ها و فن کوئل های سقفی و دیواری در فضاهای اداری با استفاده از سیستم تحت فشار و موتورخانه مرکزی می باشد.

این موتورخانه همچنین آب گرم و سرد واحدهای مختلف و آب مخلوط نیمه گرم را جهت سرویس تأمین می کند.

7-5- حفاظت و امنیت در موزه ها[42]

اموال فرهنگی از همان آغاز در معرض خطر سرقت قرار داشتند. این مسئله به شدت دولت ها را نگران کرده است زیرا این اموال و آثار مسروقه جزء اموال ملی محسوب می گردند.

سرقت اموال در حقیقت سرقت بخشی از فرهنگ هر ملت و هر مرز و بوم است لذا پیش بینی یک سیستم حفاظت و امنیت در سطح کلان از امور بسیار مهم در موزه داری است.

با بیان اهمیت موضوع آن را بسط می دهیم تا از ریز مسائل و راه حل های آن مطلع شویم.

7-5-1- امنیت در موزه ها

این بحث را می توان به چند دسته تقسیم کرد لذا درابتدا سارقان اموال فرهنگی را طبقه بندی می کنیم:

الف) سارقان خارجی (افراد از سیستم اداری)

ب) سارقان داخلی (افراد با سیستم اداری وموزه در آن)

توضیح اینکه همیشه این تصور که ایجاد امنیت در موزه ها تنها عهده نیروهای امنیتی است به اشتباه در بین پرسنل موزه ها رایج شده است. همین نگرش خود می تواند به عنوان یک خطر جدی امنیتی تلقی گردد. راه حل های پیشنهادی جهت جلوگیری از سرقت با توجه به نوع سارق و سرقت تفاوت فاحشی را داراست لذا طبق طبقه بندی ارائه شده سائل و راه حل ها آنها را ارائه بدهیم.

سارقان خارجی طبق تعریف از طریق مراجعه حضوری در محل موزه تلاش در جهت دسترسی به اشیاء ارزشمند دارند لذا در سیستم افراد موزه دار و سیستم حفاظت و ایمنی سرقت در مقابل فعل و کار سرقت مقابله خواهد کرد.

الف- سیستم افراد و پرسنل

این سیسستم شامل نگهبان داخلی و خارجی ساختمان، سرپرست مقامات امنیتی، موزه داران، پرسنل امنیتی است. هماهنگی وارتباط نزدیک بین پرسنل از اهم روابط حضوری بر این سیستم است. لذا طریق بسیار نامعینی می تواند بر روابط حسنه این سیستم حاکم باشد و تغییر و برنامه ریزی در مدت زمان های معین که فقط بین پرسنل انجام می پذیرد از راه حلهای جدی این سازمان است که همگی به پیشنهاد سرپرست مجموعه و مشورت سیستم حفاظت در مقابل اجرا وتصمیم گیری است.

ب- سیستم حفاظت در مقابل سرقت

این سیستم در حقیقت استفاده از وسایل مکانیک والکترونیکی در برنامه های امنیتی است. رسیدن به بالاترین میزان کارایی در استفاده از این وسایل ارتباط مستقیم با رفتار و عملکرد مأموران امنیتی و حفاظتی را دارد. طرح ریزی نصب این وسایل در مراحل طراحی وظیفه یک معمار است. بخش کنترل امنیتی، بخش مرکزی سازمان است که علائم خطر را دریافت می نماید که باید دارای شرایط ذیل باشد:

یک پنجره ضد گلوله رو به بیرون برای کنترل افرادی که پس از چند ساعت به درب خروجی نزدیک می شوند را تحت نظر داشته باشیم.

یک دکمه فشاری تا نگهبان داخل برای باز کردن در آنرا به کار برد.

فضای راهرو مانندی برای کنترل بازدیدکنندگان و ارائه کارت شناسایی از سوی مراجعین به مسئولین.

ارتباط مستقیم با پلیس شهر و آتش نشانی.

ارتباط تلفن با ورودی ها خروجی های ساختمان.

در دسترس بودن کلیه اطلاعات مربوط به موزه و موزه داران.

7-5-2- وسایل حفاظتی

معمولی ترین وسیله برای حفاظت از پنجره ها علاوه بر استفاده از میله یا پنجره های مشبک، ایجاد نوع سیم کشی روی شیشه است که در صورت شکستن آن زنگ خطر به صدا درآورد. روش دیگر این است که این سیم کش در لبه پنجره ها صورت گیرد در این حالت با باز کردن پنجره سیستم اخباری به صدا در خواهد آمد و پلیس در حداقل زمان حاضر خواهد شد.

خطر ورود سارقین به ساختمان موزه ارتباط مستقیم با درهای خروجی دارد این درها باید به  گونه ای باشد که به هنگام بسته بودن موزه امکان باز با کلید وجود نداشته باشد .

در گزارش ICOM-ICMS استفاده از گیرنده های حفاظتی زیر به منظور جلوگیری از سرقت و یادگیر خطرها پیشنهاد می شود.

7-5-3- گیرنده های الکتریکی

گیرنده جابجایی شیئی را از محل اصلی خود شکستن پنجره باز شدن در و این قبیل اعمال راروشن میسازد در این نوع گیرنده ها دکمه هایی نصب شده که با دست پا و زانو قابل استفاده بوده و برای آگاه نمودن افراد از خطر مفید می باشد.

7-5-4 گیرنده های ارتعاشی

این دسته از گیرنده ها کوچکترین جنبش حرکت و حتی شکستگی را نشان داده و لمس کردن و یا خراش وارد آوردن به یک هنری فورا" گزارش میدهد.

7-5-5 گیرنده های مغناطیسی

این نوع گیرنده ها در سیستمی که مخصوصا" جلوگیری از سرقت است به کار میروند. بدین ترتیب که روی اشیاء اتیک مخصوص نصب شده در صورتی که اشیاء از نقطه ی معلومی بگذرد این سیستم ایجاد صدا کرده و اشیاء منقول را از خطر بیرون رفتن و سرقت جلوگیری می نماید.

7-5-6 گیرنده های الکترو مغناطیسی

در این نوع گیرنده ها یک نوع وسیله را دارای بکار رفته شده است. این وسیله هر گونه حرکتی را که در معرض اشعه آن صورت می گیرد. این مکان وجود دارد که نور فرکانس های رادیویی نور فلئورسنت را فعال می نماید ممکن است تشعشع آن از دیواره های محکم و سنگی نیز گذشته و بدون آنکه  بخواهیم وضعیت آن مناطق را نی نمایان می سازد.

7-5-7 گیرنده های صوتی

این دسته گیرنده ها هر گونه جا به جایی را که در فضا در بسته انجام می گیرد نمایان می سازد.

 

7-5-8 گیرنده های ضد برق

این گیرنده ها توانایی الکتریکی بین دو الکترود را اندازه گیری کرده و می تواند جابه جایی ملا" یک تابلو نقاشی از دیوار را گزارش می دهد.

7-5-9 گیرنده های بصری

این گیرنده ها شامل یا تلوزیون است که به طور دائم بر حسب شرایط خاص تصویر را نشان می دهد. (در حالت دوم دوربین ها دائما" مشغول به کار هستند ولی بر روی صفحه تلوزیون تصویری مشاهده نمی شود. مگر اینکه علامت ویِژه نمایان گردد.). این سیستم اپراتور بسیار بالایی دارد. بخش دیگر انبار مجموعه است که لیست برداری و سرکش تمام وقت بدان از اهم موضوع است. در پایان می توان گفت اتفاق نظر بین موزه دار شی ء ساختمان موزه و سیستم حفاظتی پرسنل موزه را می توان بهترین حافظ و نگهبان کلیه اموال فرهنگی دانست. لذا تشخیص سیستم حفاظتی مجموعه را به عهده اهل فن می گذاریم.

 

 

 

 

 

 

 

4-6- عملکرد های مورد نیاز:

معماری مورد نظر متضمن طیفی از کارکرد های گوناگون است که به آنها اشاره می شود:

-         پذیرش و اطلاع رسانی

-         کارگاهی

-         نمایشگاهی

-         آموزشی

-         فضاهای جمعی

-         گالری

-         اداری

-         خدماتی

-         پژوهشی

 

4-7- حوزه بندی فضاها:

1- حوزه نمایشی: گالری ها – نمایشگاهها – ویدیوپروژکشن

2- حوزه فرش: غرفه های فروش – سالن حراج – تحویل فرش

3- حوزه خدمات: رستوران – انبار موزه

4- حوزه آموزشی: کارگاه های آموزشی – کلاس های آموزشی

5- حوزه پژوهشی: کتابخانه – سالن اجتماعات

4- 8- تقسیم بندی فضاها:

خدمات: آشپزخانه، سلف سرویس = 500 متر مربع

اداری: سالن سراسری، شبکه خدمات به صورت باز = 200 متر مربع

انبار: محل قرارگیری کامیون، جداسازی، انبار فرش موزه، انبار فرش معمولی = 700 متر مربع

پژوهشی:

کتابخانه: مخزن اصلی – سالن مطالعات = 500 متر مربع

سالن اجتماعات - لابی- اتاق پشتیبانی = 900 متر مربع

 

4- 9 – اندازه ها:

1- اداری( مدیریت) 100 متر مربع

2- اداری( دیگر بخش ها) 700 متر مربع

3- کتابخانه 900 متر مربع

4- سالن اجتماعات 500 متر مربع

5- نمایشگاه 800 متر مربع

6- نمایشگاه موقت 350 متر مربع

7- غذا خوری 400 متر مربع

8- گالری2000 متر مربع

 

40-نویفرت و کتاب نور در موزه، نوشته سید محسن نعیمیان

[42] -  پوستیک ویلیم – حفاظت ازاموال فرهنگی

/ 1 نظر / 7 بازدید
ملکا

خیلی ممنون از مطلبتون